Thẻ liên quan: chua-quoc-thanh

Có 12 kết quả tìm kiếm

Hậu Giang: Chư Ni tỉnh Hậu Giang tác pháp đối thú An cư Kiết hạ PL.2568- DL.2024
Hậu Giang: Lãnh đạo Tỉnh ủy đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
[Video] Hậu Giang: Lễ bố tát, tụng giới và họp Tăng sự tại chùa Quốc Thanh
Hậu Giang: Lễ Bố tát, tụng giới và Họp Tăng sự tại chùa Quốc Thanh
Hậu Giang: Phiên họp thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tháng 4 năm Giáp Thìn
Hậu Giang: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực tháng 3
Hậu Giang: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực định kỳ đầu năm
Hậu Giang: Sở Nội vụ tỉnh đến thăm và chúc tết BTS GHPGVN tỉnh
Hậu Giang: Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh thăm, chúc tết BTS GHPGVN tỉnh
Hậu Giang: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực định kỳ tháng 11
Hậu Giang: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực định kỳ tháng 10
[Video] Hậu Giang: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh họp định kỳ