Thẻ liên quan: le-hang-thuan

Có 23 kết quả tìm kiếm

Hà Nam: Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ tại chùa La Hào
Đồng Nai: Chùa Phước Quang (H. Định Quán) trang nghiêm tổ chức lễ Hằng Thuận
Phú Yên: Lễ Hằng thuận tại chùa Nghĩa Phú
Nam Định: Lễ Hằng thuận tại chùa Cổ Ra (Già Độ Tự)
Gia Lai: Lễ Hằng thuận tại chùa Bửu Minh
Vĩnh Phúc: Lễ Hằng thuận tại chùa Hà Tiên
Tiền Giang: Chùa Thiên Đức (huyện Cai Lậy) tổ chức lễ Hằng thuận cho Phật tử
Bình Thuận: Chùa Thiền Quang tổ chức lễ Hằng thuận cho đôi Phật tử Chánh Pháp Tịnh và Chơn Tịnh Hiền
Đồng Nai: Chùa phước An trang nghiêm tổ chức lễ Hằng Thuận
Hà Tĩnh: Lễ hằng thuận tại chùa Phúc Linh
Đà Nẵng: Lễ hằng thuận cho Phật tử tại chùa Bà Đa
[Video] Vĩnh Phúc: Lễ Hằng thuận tại chùa Tích Sơn
Vĩnh Phúc: Lễ Hằng thuận tại chùa Tích Sơn
[Video] Hà Nội: Trang nghiêm lễ Hằng Thuận tại chùa Bằng
Hải Phòng: Lễ Hằng Thuận tại chùa Linh Quang
Thanh Hóa: Lễ Hằng thuận tại chùa Linh Cảnh
[Video] TP. HCM: Lễ Hằng thuận tại chùa Hoằng Pháp
TP.HCM: Lễ Hằng thuận của Phật tử Thánh Đức và Thánh Thư tại Ni viện Van Hạnh (TP.Thủ Đức)
[Video] Kon Tum: Chùa Huệ Hương tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ
Kon Tum: Chùa Huệ Hương tổ chức lễ Hằng thuận
Bình Thuận: Lễ Hằng thuận cho đôi Phật tử Quảng Hào và Quảng Hạnh tại chùa Thiền Quang- TP. Phan Thiết
Cà Mau: Chùa Hưng Nhơn tổ chức lễ Hằng thuận cho hai đôi Phật tử Thiện Hiếu - Diệu Tươi và Giác Pháp- Diệu Hạnh