Ban Văn hoá

TT. Huế: Phân ban Kiến trúc, kiến thiết công trình Phật giáo và Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027
TP.HCM: Phân ban Ni giới Trung ương ký kết hợp tác lan tỏa các đề án của ban Văn hóa và vấn đáp Luật học tại khóa Bồi dưỡng Luật tạng
Ban Văn hóa Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa Phật giáo Việt Nam
Hà Nội: Ban Văn hóa Trung ương Khai mạc Hội thảo khoa học “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng”
Đoàn Ban Văn hóa TƯ GHPGVN tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
Ban Văn hóa Trung ương đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)
Hà Nội: Sẵn sàng diễn ra lễ ra mắt và trao quyết định nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN