Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Trực tiếp: Bế mạc Hội thảo Thiền Nguyên thủy (Vipassana) từ truyền thống đến hiện đại
Toàn cảnh: Hội thảo Thiền Nguyên thủy (Vipassana) từ truyền thống đến hiện đại
TP.HCM: Khai mạc Hội thảo Thiền Nguyên thủy (Vipassana) từ truyền thống đến hiện đại
🛑Trực tiếp: Khai mạc Hội thảo Thiền Nguyên thủy (Vipassana) từ truyền thống đến hiện đại
TP.HCM: Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Phật giáo với hòa bình”
TP.HCM: Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phiên họp toàn thể