Thẻ liên quan: thien

Có 524 kết quả tìm kiếm

[Video] Cần Thơ: Khai mạc khóa thiền Vipassanā tại Học viện Phật giáo Nam tông
Bình Thuận: Thiền hành Thiền tọa trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32