Nghệ Thuật Phật Giáo

Kiên Giang: Ra mắt câu lạc bộ văn nghệ chùa Thứ Năm xã Nam Thái (An Biên)
Kiên Giang: Khánh thành ngôi Chánh điện và các hạng mục tại chùa Thủy Liễu (Gò Quao)
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể kinh lá buông