Hoằng pháp - Thuyết Giảng

🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (Phần 6)
TP.HCM: Khoá tu một ngày an lạc lần thứ 122 tại chùa Bồ Đề Lan Nhã
Bến Tre: Chùa Tân Khánh tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm và tặng quà Trung thu
🛑Trực tiếp 28/9: ĐĐ. Thích Đồng Lợi thuyết giảng Nước Trong Trăng Hiện
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng "Truyền Thông - Hoằng Pháp thời đại mới"
🛑Trực tiếp: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng Tinh Hoa NYKAYA Giảng Giải - Biết Ơn Và Nhớ Ơn (P3)
[Video] Chương trình: Pháp Âm Vi Diệu - Chủ đề: Cuộc Đời Đức Phật (P. 2) - Giảng sư: TT. Thích Thiện Thuận
🛑Trực tiếp 29/8: SC. THS Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Cách Báo Đền Công Ơn Cha Mẹ Theo Phật Giáo
[Video] TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng Vu lan Báo hiếu
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang chủ đề "Trách nhiệm của Tăng Ni"
[VIDEO] HT. Thích Minh Thiện chia sẻ chủ đề "Vai trò của Phật giáo trong xu thế phát triển và đổi mới đất nước"