Cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi" 2024

[Video] Hội thi viết chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024 - Chủ đề "Đạo Phật trong trái tim con" - Kỳ 2